top of page
  • Obrázek autoraDavid Chudán

AI a její použití ve Všeobecné fakultní nemocnici

Aktualizováno: 3. 4. 2020

Mezi leadery v používání AI v českém zdravotnictví patří Všeobecná fakultní nemocnice, jedno z nejdůležitějších zdravotnických zařízení v Praze a současně největší fakultní nemocnice v Praze. IT oddělení je poměrně velké, čítá zhruba 100 zaměstnanců. VFN je z hlediska IT poměrně progresivní zařízení – v rámci implementace GDPR se rozhodli o přechod do cloudu, konkrétně využití cloudových služeb od Microsoftu. Nemocnice má v cloudu k dispozici prostor o velikosti 525 TB pro e-mailové schránky a 19,7 PB pro osobní úložiště. Díky komplexním službám, které MS Azure nabízí, je rovněž k dispozici analytické služby, které platforma MS Azure nabízí.


Co konkrétně tedy ve VFN s AI dělají?


Jedním z projektů, do kterého je VFN zapojena, se jmenuje Inner Eye. Do tohoto projektu je v současné době zapojeno pouze 20 nemocnic na světě. Jedná se o segmentaci 3D zobrazení radiologických výstupů. Pacient je projde standardními zobrazovacími technikami, především CT (computer tomography). Tyto techniky přinášejí 3D zobrazení, které je složeno z množství řezů pacientem. Každý řez odpovídá jednomu obrázku. Obrázky jsou následně nahrány do cloudu, kde je obrázek oklasifikován pomocí metod strojového učení (konkrétně například rozhodovací les, či konvoluční neuronové sítě). Výstupem je 3D model národu, tedy místa, kde přesně by měl být pacient ozářen. Tento návrh je zkontrolován lékařem, který může dodat zpětnou vazbu a přispět tak ke zlepšení trénovacích dat. Systém je přitom schopen dodat výsledek v řádku minut, přičemž pro lékaře to je práce na hodinu až dvě, protože musí manuálně procházet všechny řezy a nádor na nich ručně označovat.


Dále nemocnice vyvíjí aplikace například pro triáž pacientů, tedy jejich třídění podle závažnosti případů. Je možné sledovat, jak dlouho trvá, než pacient projde zařízením, například jak dlouho sedí v čekárně, kolik času stráví v ambulanci, kolik v jednotlivých zařízeních. Dále monitorují klienty lékárny pro analýzu front, kde jako sledovaný parametr může být například počet lidí, kteří z fronty odejdou, aniž by si vyzvedli recept.


přednáška Vlastimila Černého na konferenci KPMG Data festival

42 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Zajímavé datově analytické závěrečné práce

Při svém akademickém působení na Katedře informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE jsem vedl velké množství bakalářek a diplomek týkající se analyzování dat. Z posledních dvou let bych zde vypích

Comments


bottom of page